14 Березня, 2014 Корисні статті

Посвідка на постійне проживання

Після прибуття іммігранта в Україну він повинен звернутися протягом п'яти робочих днів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, із заявою про видачу йому посвідки на постійне проживання.
До заяви мають додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому довгостроковою візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, протягом тижня з дня прийняття заяви видає іммігранту посвідку на постійне проживання.
Особі, яка перебуває на законних підставах в Україні і отримала дозвіл на імміграцію, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, видає посвідку на постійне проживання протягом тижня з дня подання нею відповідної заяви.
Заяви для оформлення посвідок подаються іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів або підрозділів державної міграційної служби за місцем проживання.
Для оформлення посвідки на постійне проживання разом із заявою подаються:
1. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;
2. переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
3. копія рішення про надання дозволу на імміграцію;
4. квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
5. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
6. копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Особи, які змушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Республіки Грузія і прибули в Україну, а також їх повнолітні діти, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття замість копії рішення про надання дозволу на імміграцію додають до заяви:
1. тимчасову довідку (або довідку, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отриману після прибуття в Україну,
2. документ про підтвердження факту безперервного проживання в Україні не менш як п’ять років, Вказані документи видаються територіальними органами державної міграційної служби.
Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку. У виняткових випадках посвідка на постійне проживання може оформлятися особі до досягнення 16-річного віку за наявності нотаріально засвідченої згоди обох батьків.
Строк дії посвідки на постійне проживання не обмежується.
Посвідка на постійне проживання підлягає обміну в разі досягнення особою 25- і 45-річного віку.
За результатами розгляду заяви протягом семи днів (для оформлення посвідки на постійне проживання) з дня подання документів приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, яке затверджується Головою державної міграційної служби, а у разі його відсутності - заступником Голови державної міграційної служби чи начальником територіального органу або підрозділу державної міграційної служби чи його заступником. У заяві робиться відмітка про прийняте рішення або зазначаються причини відмови у видачі посвідки.
Посвідка видається іноземцеві та особі без громадянства під розписку після пред’явлення паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, в якому на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання посвідки за встановленим міністерством внутрішніх справ зразком, що скріплюється печаткою (за бажанням іноземця та особи без громадянства така відмітка може проставлятися у вкладному талоні).
За видачу посвідки на постійне проживання в Україні стягується державне мито у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Висновок.
Для оформлення посвідки на постійне проживання до територіальних органів або підрозділів державної міграційної служби за місцем проживання подаються:
1. заява за встановленою формою;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;
3. переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
4. копія рішення про надання дозволу на імміграцію;
5. квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
6. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
7. копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Особи, які змушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Республіки Грузія і прибули в Україну, а також їх повнолітні діти, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, для оформлення посвідки на постійне проживання подають до територіальних органів або підрозділів державної міграційної служби за місцем проживання:
1. заяву за встановленою формою;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;
3. переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
4. тимчасову довідку (або довідку, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отриману після прибуття в Україну,
5. документ про підтвердження факту безперервного проживання в Україні не менш як п’ять років;
6. квитанцію про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
7. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
8. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
За результатами розгляду заяви протягом семи днів (для оформлення посвідки на постійне проживання) з дня подання документів приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки.
Вказане рішення приймається начальником (або його заступником) територіального органу чи підрозділу державної міграційної служби та затверджується Головою державної міграційної служби, а у разі його відсутності - заступником Голови державної міграційної служби чи начальником територіального органу або підрозділу державної міграційної служби чи його заступником. У заяві робиться відмітка про прийняте рішення або зазначаються причини відмови у видачі посвідки.
Посвідка видається іноземцеві та особі без громадянства під розписку після пред’явлення паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, в якому на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання посвідки за встановленим міністерством внутрішніх справ зразком, що скріплюється печаткою (за бажанням іноземця та особи без громадянства така відмітка може проставлятися у вкладному талоні).
Строк дії посвідки на постійне проживання не обмежується.
Посвідка на постійне проживання підлягає обміну в разі досягнення особою 25- і 45-річного віку.
За видачу посвідки на постійне проживання в Україні стягується державне мито у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).