30 Квітня, 2014 Корисні статті

Як отримати в оренду земельну ділянку державної чи комунальної власності?

Надання в оренду земельної ділянки здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень.

Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або в оренду із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або в оренду за межами населених пунктів для всіх потреб.

Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до своїх повноважень передають у власність або користування такі земельні ділянки.

У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються:

  • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки (кадастровий план земельної ділянки),
  • письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).

Даний перелік є вичерпним, але, разом із вищезазначеними документами необхідно подавати також і документи, які ідентифікують заявника та документи, стосовно права власності на земельну ділянку.

Після отримання дозволу на розробку землеустрою необхідно завершити виготовлення проекту землеустрою та зареєструвати право оренди земельної ділянки. Для цього необхідно замовити розробити проект землеустрою (інвентаризації земель).

Підставою для проведення інвентаризації земель є рішення відповідного органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування щодо виконання відповідних робіт, договори, укладені між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою, судові рішення.

Для проведення інвентаризації земель замовник укладає з виконавцем договір про розроблення технічної документації, в якому відображаються вартість і строк виконання робіт із землеустрою, що не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору. До договору додається технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель та їх кошторис.

За результатами проведення інвентаризації земель виконавцем робіт складається технічна документація, що включає:

  1. технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель;
  2. пояснювальну записку, яка містить коротку характеристику об’єкта інвентаризації, підстави для виконання робіт, реквізити виконавця, опис матеріалів, використаних під час складання технічної документації, зміст і склад виконаних робіт із землеустрою;
  3. текстові матеріали:
  • рішення органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування або суду про проведення інвентаризації земель;
  • копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час проведення інвентаризації земель;
  • матеріали топографо-геодезичних вишукувань;
  • додатки у формі таблиць;
  • пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі;

4) графічні матеріали – робочий і зведений інвентаризаційні плани.

Отже, для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно надати до уповноваженого органу такі документи:

1. клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

2. кадастровий план земельної ділянки;

3. виписку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

4. довідку про на облік як платника податків,

5. правовстановлюючі документи

Для проведення інвентаризації земель замовник укладає із виконавцем договір. До такого договору додається технічне завдання та кошторис робіт з інвентаризації земель. Технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель складається за формою згідно з додатком до порядку проведення інвентаризації земель.

Якщо Вам необхідна допомога в оформленні оренди землі, юристи Юридичної фірми «БЛІСС» Вам в цьому неодмінно допоможуть.