12 Червня, 2019 Корисні статті

Яку торгову марку не зареєструють?

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст.6), не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

 • звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
 • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення або збуту товарів або надання послуг;
 • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
  складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
 • відображають лише форму, що обумовлена ​​природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Ці позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, тотожні або схожі до ступеня змішування з:

 • знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
 • фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які мають право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
 • кваліфікованими зазначеннями походження товарів, що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів".
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку.

Також не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Не можуть одержати правову охорону і не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які суперечать вимогам Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (Нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки».

Залишились питання? Потрібно зареєструвати ТМ? Телефонуйте або пишіть, ми з радістю Вам допоможемо.