23 Вересня, 2018 Корисні статті

Проведення експертизи патенту України на корисну модель

Результати патентної експертизи винаходу чи корисної моделі є ключовим доказом у справах про захист інтелектуальних прав на об'єкти інтелектуальної власності. Якщо особа необгунтовано звинувачується в порушенні патентних прав на винахід або корисну модель-їй доцільно провести незалежну експертизу та встановити відсутність факту незаконного використання об'єкта.