07 Червня, 2016 Корисні статті

Започатковано інститут приватних виконавців

2 червня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», яким започатковано нову систему примусового виконання рішень: органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями.

Відтепер примусове виконання судових та інших рішень покладається на приватних виконавців у межах відповідного виконавчого округу (область, м. Київ), конкретний з яких обирається на розсуд стягувача.

Законом встановлено вимоги до приватного виконавця: вік від 25 років, повна вища юридична освіта (спеціаліст / магістр), володіння державною мовою, стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше 2 років, складення кваліфікаційного іспиту (до якого особа допускається після проходження навчання і стажування тривалістю до 3 місяців).

Так само, Закон містить вимоги до офісу виконавця, який має забезпечувати збереження професійної таємниці, документів, архіву та бути захищеним від несанкціонованого проникнення.

Приватний виконавець має право залучати працівників поліції для сприяння у вчиненні ним виконавчих дій (за вмотивованим клопотанням керівнику відповідного органу поліції, в задоволенні якого виконавцю може бути відмовлено лише у виняткових випадках).

Основна винагорода приватному виконавцю визначається в залежності від характеру виконуваного рішення: фіксована сума – при виконанні рішення немайнового характеру; відсоток від суми, що підлягає стягненню, або вартості майна – при виконанні рішення майнового характеру. Розмір такої винагороди встановлюється КабМіном України та стягується з боржника (як і раніше виконавчий збір органами державної виконавчої служби – пропорційно виконаному обсягу рішення).

Окрім цього, в угоді приватного виконавця зі стягувачем може бути передбачено додаткове авансування витрат виконавчого провадження та додаткова винагорода, яку сплачуватиме сам стягувач.

Наразі очікується внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження», якими має бути визначено розмежування повноважень державних та приватних виконавців за окремими категоріями рішень та врегулювання інших процедурних особливостей.