11 Серпня, 2021 Корисні статті

Службовий твір як об’єкт авторського права

Сьогодні у світі постійно зростає кількість творів, що створюються у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Такі твори називають службовими.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» службовий твір – це твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Тобто, службовим вважається твір, створений:

  • автором у порядку виконання службових обов'язків;
  • відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між автором і роботодавцем.

Щоб твір став службовим, потрібно перед початком його створення направити працівнику письмове службове завдання. У завданні необхідно максимально детально описати вимоги до очікуваного твору, аби не виникало сумнівів, що саме цей твір є службовим.

Відповідно до Закону, виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Для реєстрації авторського права на службовий твір до ДП «Укрпатент» необхідно подати відповідний пакет документів, який включає:

  • заяву встановленого зразка про реєстрацію авторського права на службовий твір;
  • квитанції про сплату зборів за подання заявки та видачу свідоцтва;
  • договір про розподіл майнових прав на службовий твір;
  • акт прийому-передачі наданих послуг;
  • ттрудовий договір з працівником (автором твору) або цивільно-правовий договір;
  • інші документи, в залежності від об’єкту авторського права на службовий твір.