14 Вересня, 2015 Корисні статті

Прийняття рішень в у зв'язку зі смертю учасника ТОВ

Відомо, що, згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», загальні збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.

Утім, трапляється таке, що кворум неможливо сформувати з причин, не залежних від волі людини – у випадку смерті одного або декількох фізичних осіб – учасників.

У зв’язку зі смертю учасника виникає необхідність у вирішенні подальшої долі його частки у статутному капіталі товариства. Таке рішення може прийматися вищим органом товариства – загальними зборами. У той же час, загальні збори не мають права приймати будь-які рішення, якщо не буде сформовано кворум…

Тож, як перерозподілити частки у товаристві, якщо внесок померлого (-их) учасника (-ів) складав більше 40 % ?

З цього, здавалося б, замкненого кола насправді є вихід, при чому, цілком законний.

Відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про господарські товариства», питання прийняття або відмови у прийнятті спадкоємців до складу учасників товариства у зв’язку зі смертю чинного учасника вирішується загальними зборами.

Проте, зазначена норма (як, до речі, й будь-яка інша у вітчизняному законодавстві) жодним чином не вказує на порядок проведення таких загальних зборів з огляду на специфічний порядок формування на них кворуму.

Деяке (хоча і тьмяне) світло на це питання кидає ч. 4 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та ФОП»: «У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи – засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців)…».

Як випливає з конструкції цієї норми, саме інші, тобто, живі учасники товариства можуть вирішувати питання, пов’язані з переходом частки померлого учасника та прийняттям його спадкоємця до товариства. Саме голоси живих учасників будуть враховуватися при формуванні кворуму загальних зборів.

Аналогічної позиції дотримується і Держпідприємництво, яка викладена у Листі № 4-42-344/6786 ще від 19.12.2002 року. Таким чином, засідання загальних зборів, скликане для вирішення питання про перерозподіл часток у зв’язку зі смертю фізичної особи - учасника, буде повноважним за присутності на ньому більше 60 % живих учасників.

НАПРИКЛАД, у товаристві було 5 учасників з різними частками у статутному капіталі: 40 000 грн. (40 %) - у першого, 30 000 грн. (30 %) – у другого, 10 000 грн. (10 %) – у третього, 10 000 грн. (10 %) – у четвертого, 10 000 грн. (10%) – у п’ятого. Помирає учасник, що володів 40 000 грн. (40 %) із статутного капіталу.

У такому випадку за 100 % голосів на загальних зборах з приводу перерозподілу часток та вирішення інших питань, пов’язаних зі смертю учасника товариства, вважаємо внески решти учасників: 30 000 грн. + 10 000 грн. + 10 000 грн. + 10 000 грн. = 60 000 грн.

А отже, необхідний кворум у такому випадку складатиме 60 % від 60 000 грн. = 36 000 грн.

ІНШИЙ ВАРІАНТ: у товаристві було всього 2 учасники з рівними частками у статутному капіталі. Один з них помирає. У такому випадку голоси іншого учасника і являтимуть собою необхідний кворум для проведення загальних зборів.

Слід звернути увагу, що відповідна інформація повинна бути логічно, послідовно викладена в протоколі засідання загальних зборів, зокрема, для уникнення проблем при подальшому проведенні державної реєстрації змін складу учасників.

Після фіксації результатів реєстрації учасників загальних зборів можна проводити саме засідання, на порядку денному якого можуть стояти такі питання:

  • прийняття до складу учасників спадкоємця померлого учасника;
  • у разі відмови у прийнятті – виплати спадкоємцю частки у грошовій або натуральній формі з пропорційним зменшенням статутного капіталу товариства;
  • перерозподілу часток у статутному капіталі;
  • затвердження змін до статуту / нової редакції статуту;
  • доручення проведення державної реєстрації змін до статуту.

У разі, якщо спадкоємцем померлого учасника товариства є інший чинний учасник товариства, то у протоколі просто фіксується повідомлення про такий перехід частки.

Завершується процедура поданням державному реєстратору заповненої реєстраційної картки з пакетом необхідних документів.

Якщо Вам бракує часу для проведення та оформлення такої клопіткої процедури, юридична фірма «БЛІСС» завжди готова допомогти Вам підготувати проекти всіх необхідних документів та на будь-якому етапі надати вичерпну консультацію.