11 September, 2014 Useful articles

Кримінальна відповідальність юридичних осіб

Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є: