14 February, 2014 Useful articles

Реєстрація кредитного договору в НБУ

Резидент-позичальник звертається до обслуговуючого банку для реєстрації договору в Національному банку.

При цьому резидент-позичальник подає до обслуговуючого банку повідомлення про договір на паперовому носії чи у вигляді електронного документа за встановленою формою, і договір (разом з іншими додатковими угодами/договорами, документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором).