27 June, 2012 Useful articles

Порядок та оформлення ліквідації Публічного Акціонерного Товариства

Рішення про ліквідацію Публічного Акціонерного Товариства відповідно до законодавства України може бути прийняте лише двома суб’єктами права:
  • власником юридичної особи або уповноваженим ним органом;
  • судом ;
Публічне акціонерне товариство ліквідується у таких випадках: Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів:- у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося; - або після досягнення мети, з якою воно створювалося Ліквідація у зв’язку з неплатоспроможністю Товариства або визнання його банкрутом (за рішенням суду)
 
Ліквідація підприємства провадиться ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною його вищим органом, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду — ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
 
ПРОТОКОЛ №2
Позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "А"

м. Дніпропетровськ __ січня ___ року


Проводяться позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А», код ЄДРПОУ ******** (далі «Товариство»).
Кількість простих іменних акцій – ______ штуки.
Номінальна вартість однієї простої іменної акції – _____гривень.
Кількість привілейованих іменних акцій – ______ штук.
Номінальна вартість однієї привілейованої іменної акції – ________ гривень.
Всього акціонерів Товариства - ___ особа.
Година початку Зборів - _______
На Зборах присутні: _____________________

 

Зборами прийнята відкрита форма голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Порядок денний:
1. Про обрання секретарем загальних зборів акціонерів (П.І.Б.).
2. Про затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів.

Повний текст протоколу, письмову консультацію щодо порядку ліквідації Публічного Акціонерного Товариства, ви можете отримати звернувшись до спеціалістів юридичної фірми «Блісс» за контактним тел. (056) 735 – 05- 93