14 September, 2015 Useful articles

Прийняття рішень в у зв'язку зі смертю учасника ТОВ

Відомо, що, згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», загальні збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.