04 Березня, 2015 Новини компанії

Проведення перевірок  контролюючими органами у 2015-2016 роках

Відповідно до листа ДФС України від 28.01.2015 р. № 2463/7/99-99-22-02-04-17 ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК У 2015 — 2016 РОКАХ

Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням з 01.01.2015 р. чинності Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі - Закон № 71) доручає довести до відома підпорядкованих органів державної фіскальної служби та врахувати при проведенні контрольно-перевірочних заходів щодо суб’єктів господарювання - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів таке.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону № 71 встановлено, що у 2015 та 2016 рр перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначене обмеження не поширюється:

з 1 січня 2015 р. - на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари;

з 1 січня 2015 р. - на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість;

з 1 липня 2015 р. - на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених п. 28 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс), з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Враховуючи викладене, зазначаємо, що при аналізі питання щодо наявності наведених у п. 3 Прикінцевих положень Закону № 71 обмежень та визначення обсягу доходу за попередній календарний рік для суб’єктів господарювання - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів доцільно використовувати дані декларації з податку на прибуток за 2014 р. До настання граничного терміну подання платниками податків декларацій з податку на прибуток за 2014 р. можливим є використання даних декларації з податку на прибуток за відповідні звітні періоди 2014 р. (у разі їх подання платником податків відповідно до п. 57.1 ст.  57 Кодексу) або за попередній календарний рік, за який подано податкову декларацію, в якій платником податків визначено обсяг доходу (за 2013 р.). При цьому у разі неподання платником податків станом на дату початку перевірки (після спливу визначеного Кодексом граничного терміну для її подання та якщо її подання передбачено Кодексом) декларації з податку на прибуток за 2014 р. можливо вважати, що платник не повідомив про наявність наведених вище обмежень щодо вжиття стосовно нього контрольно-перевірочних заходів.

Для визначення обсягу доходу суб’єктів господарювання - юридичних осіб, які у 2014 р. були платниками фіксованого сільськогосподарського податку (з 01.01.2015 р. платники єдиного податку IV групи), можливим є застосування даних розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, що подається до контролюючого органу разом з відповідною податковою декларацією до 20 лютого поточного року.

Крім того, слід врахувати, що Законом № 71 доповнено п. 78.2 ст. 78 Кодексу абзацом другим, згідно з яким контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

У зв’язку з цим з метою запобігання випадкам обмеження можливості проведення надалі (за наявності відповідних підстав, визначених підпунктами 78.1.1 і 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Кодексу) позапланових перевірок платника податків за той самий звітний період з інших питань, при організації і проведенні позапланових документальних перевірок суб’єктів господарювання з відповідних підстав доцільно в документах контролюючого органу (наказах, направленнях на перевірку, актах (довідках) перевірок) забезпечити чітке визначення (обмеження кола) питань, що підлягають перевірці дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у ході конкретної перевірки.

Наприклад, при проведенні перевірок ризикових платників податків доцільно конкретизувати сумнівні (ризикові) господарські операції, періоди їх здійснення та контрагентів проведених взаєморозрахунків.

Крім того, при організації та проведенні позапланових документальних перевірок платників податків за періоди, що були охоплені документальними перевірками, слід проаналізувати наявність інших обставин, які відповідно до Кодексу можуть бути підставою для проведення позапланової документальної перевірки (наприклад, обставин, передбачених пп. 78.1.12 п. 78.1 ст. 78 Кодексу).

Слід також звернути увагу, що Законом № 71 внесено зміни до п. 73.3 ст. 73 Кодексу, відповідно до яких посилено вимоги щодо складення письмового запиту платнику податків про подання інформації. Зокрема, такий запит повинен містити:

1) інформацію щодо підстав для надіслання запиту, визначених цим пунктом, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

3) печатку контролюючого органу.

Крім того, з редакції пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодексу щодо обставин, за наявності яких може бути проведено позапланову документальну перевірку (у разі, якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи), Законом № 71 вилучено слово «можливі».

На практиці норми п. 73.3 ст. 73 Кодексу безпосередньо пов’язані з реалізацією норм, зокрема, пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодексу.

Враховуючи викладене, у письмовому запиті про надання пояснень та їх документального підтвердження, що складається контролюючим органом на підставі норм п. 73.3 ст. 73 та пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодексу, крім наведення цих підстав для надіслання запиту, переліку інформації, яка запитується, та переліку документів, які пропонується надати, доцільно також обов’язково зазначати:

факти, що свідчать про порушення платником податків законодавства, з наведенням конкретних норм податкового та іншого законодавства, яке порушено;

відомості, які є джерелом інформації щодо конкретних фактів порушення платником податків податкового та іншого законодавства та підтверджують підстави для направлення запиту. Такими даними можуть бути матеріали перевірок або зустрічних звірок інших платників податків, інша податкова інформація, отримана та опрацьована контролюючим органом у встановленому статтями 72 - 74 Кодексу порядку (наприклад, дані ЄРПН, податкових декларацій та додатків до них, інша інформація, що міститься в інформаційних базах контролюючого органу).

Необхідно наголосити, що з метою запобігання конфліктним ситуаціям та судовим суперечкам з платниками податків, організації та проведенню позапланових документальних перевірок за наведених у пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодексу обставин повинні передувати належний доперевірочний аналіз та збір достатньої інформації, що свідчить про порушення законодавства платником, а також належне оформлення запитів та документів для перевірки.

При цьому слід врахувати, що обмеження права контролюючих органів щодо проведення перевірок не поширюється на проведення зустрічних звірок відповідно до п. 73.5 ст. 73 Кодексу, а також документальних перевірок, розпочатих до 1 січня 2015 р.