26 Февраля, 2013 Новости компании

Реєстрація торгівельної марки – захист свого бізнесу!

З 1 вересня 2012 року набрала чинності Постанова КМУ «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу» № 432 від 21.05.2012р.

Як зазначено в п.2 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689 (від 15.12.1993р.), об’єктом знака (торговельної марки) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Розділ XIV Митного Кодексу України закріплює норми захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Так, якщо митний орган виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю (та оформлення), їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності – продовження цього строку не більше як на 10 робочих днів.

У день прийняття рішення про зупинення митного оформлення митний орган повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта – про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника, а також в повідомленні правовласнику зазначається вся необхідна інформація.

Якщо впродовж перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово проінформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено митним органом, але не більше як на 10 робочих днів або на строк,встановлений в ухвалі суду.

У разі відсутності вагомих причин вважати контрафактними товари ( це товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності,ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності – ст.. 4 Митного Кодексу України), призупинені митним органом для митного оформлення, правовласник може звернутися до митного органу з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення таких товарів. У такому разі правовласник не має права вимагати знищення такого товару від його власника.

Процедури призупинення митного оформлення товарів також регламентують норми наказів Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» (№648 ВІД 30.05.2012) ТА «Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності» (№647 від 30.05.2012).

Досліджуючи дане питання слід зазначити, що істотною умовою є те, що декларант ( товари якого призупинені митним органом для митного оформлення) та власник майнових прав на торговельну марку (зазначену в митному реєстрі) є резидентами України. Далі, проводиться співставлення реквізитів документів та термінів «індефікаційний код», «місцезнаходження», «назва юридичної особи», «види діяльності за КВЕД», «класи Ніццької класифікації», «пріоритет».

Співставлення реквізитів документів також має спиратися на публікацію відомостей про видачу свідоцтв України на товарні знаки та знаки обслуговування, починаючи з №1 офіційного бюлетеня «Промислова власність» Державного підприємства «Укрпатент» за 1993р.публікація відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг здійснюється на підставі ст..12 Закону № 3689, починаючи з №5 офіційного бюлетеня за 1994р. Датою публікації відомостей про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг є дата публікації бюлетеня, яка вказана на його титульній сторінці.

Право власності на знак (торговельну марку) засвідчується свідоцтвом, строк дії якого – 10 років від дати подання заявки до «Укрпатент» і продовжується підприємством за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови сплати боргу.

Щодо судової практики з цього питання, то необхідно зазначити, що згідно з нормами п.4.3.14. Інструкції з експертизи об’єктів техніки на патентну чистоту, у випадку якщо охоронюваний товарний знак зареєстрований для іншої категорії товарів (іншого класу), необхідно оцінити можливість визнання «подібним товаром» виробу, що перевіряється. Така оцінка є досить проблематичною, оскільки немає однаковості при підході до цього питання судів різних держав. В одних країнах суди не надають класифікації вирішального значення, в інших – зазвичай великою мірою зважають на класифікацію патентного відомства.

Отже, задоволення позову правовласника майнових прав інтелектуальної власності ( внесених до митного реєстру), у якого немає реєстрації за встановленим законодавством класу, зміст якого передбачає послуги «ліцензування інтелектуальної власності» та/або «послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю» Ніццької класифікації або аналогічної реєстрації у категорії за Віденською класифікацією, залишається на розсуд суду.

Враховуючи всю складність даного питання, необхідно чітко розуміти існуючу проблематику для швидкого та якісного його вирішення. Юристи ТОВ «Юридична фірма «БЛІСС» допоможуть Вам захистити свій бізнес шляхом реєстрації Вашої торгівельної марки, з урахуванням всіх наявних нюансів та проблематичних аспектів нормативно-правових норм, згідно зі встановленою законодавчою базою, заощаджуючи Ваш час та кошти.