14 Липня, 2020 Новини компанії

Діти як суб’єкти авторського права

Діти також можуть мати авторські права на свої твори, вірші, фото, скульптури, компютерні програми тощо, але з деякими нюансами. Давайте розглянемо детальніше.

Так, суб’єктами авторського права є особи, яким належить авторське право на твір. Тобто, первинним суб’єктом авторського права є автор твору, а також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Водночас, автором твору може бути будь-яка фізична особа незалежно від віку, громадянства, дієздатності. Тобто, малолітні неповнолітні, недієздатні, обмежено дієздатні особи також можуть бути авторами творів.

Малолітні особи – це фізичні особи, які не досягли 14 років, вони мають часткову цивільну дієздатність. Однак авторські права за них здійснюють їх батьки або опікуни, вони від імені малолітніх укладають авторські договори, захищають їх права у випадках порушень та ін. Стороною у договорі є малолітній автор в особі законного представника.

Неповнолітні діти віком від 14 до 18 років мають неповну цивільну дієздатність. Вони самостійно здійснюють права на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Їм належить право одержувати винагороду за використання власних творів і розпоряджатися цією винагородою.

За недієздатних осіб авторські права здійснюють опікуни як законні представники такої особи. Фізичні особи, дієздатність яких обмежена у зв’язку з психічним розладом, зловживанням спиртними напоями, наркотичними засобами тощо, можуть здійснювати авторські права за згодою піклувальників.
Авторські права іноземних громадян або осіб без громадянства охороняються і забезпечуються українським законодавством у таких випадках:

1. якщо вони мають постійне місце проживання на території України, незалежно від того, на якій території вперше були оприлюднені їх твори;
2. якщо їх твори були вперше оприлюднені на території України або не оприлюднені, але які знаходяться в об’єктивній формі на території України;
3. якщо їх твір вперше оприлюднений в іншій країні та протягом 30 днів після цього оприлюднений на території України (ст.3 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).