05 Січня, 2021 Новини компанії

Вільне використання авторських прав без згоди автора – чи можливо?

 

Законом України «Про авторське право і суміжні права» передбачені випадки вільного використання та відтворення авторських прав без згоди автора.

Так, без згоди автора, але з обов’язковим зазначенням його імені та джерела запозичення, допускається:

1) використання цитат з опублікованих творів, статей з газет і журналів, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером;

2) використання літературних і художніх творів як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи сповіщення опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж характеру у випадках, коли це прямо не заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених під час перебігу таких подій;

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на виставках, аукціонах, ярмарках без використання цих каталогів у комерційних цілях;

6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між такими особами, а також поповнення бібліотечних фондів та центрів реабілітації для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю по зору, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де працюють особи з інвалідністю по зору, крім використання цих творів з комерційною метою;

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження;

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних, релігійних церемоній та похоронів;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей;

9-1) використання творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури;

10) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування аудіодискрипції.

Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.

Крім того, допускається без згоди автора:

1) відтворення уривків з опублікованих  творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання;

2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли:

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим примірником комп’ютерної програми, має право без згоди автора:

1) внести до комп’ютерної програми зміни, якщо інше не передбачено угодою з автором;

2) виготовити одну копію комп’ютерної програми тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп’ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання;

3) декомпілювати комп’ютерну програму (перетворити у вихідний текст);

4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп’ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам’ять комп’ютерної програми.