28 Листопада, 2016 Новини компанії

Періодичне погашення кредиту не перериває позовної давності

Банк не зможе стягнути основний борг, якщо кредитна заборгованість погашалася за графіком періодичних платежів, але спливло 3 роки. Такого висновку дійшов Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 9 листопада 2016 року під час розгляду справи № 6-1457цс16 за позовом ТОВ «Вердикт Фінанс» (правонаступник) до позичальника АТ «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства» і двох поручителів про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідно до частини 1 статті 261 ЦК перебіг позовної давності починається з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права чи про особу, яка його порушила. Таким чином, позовна давність застосовується тільки за наявності порушеного права особи.

Згідно з частиною 1 статті 264 ЦК перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, яка свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. За частиною 3 статті 264 ЦК, після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Правила переривання перебігу позовної давності застосовуються судом незалежно від наявності чи відсутності відповідного клопотання сторін у справі, якщо в останніх є докази, які підтверджують факт такого переривання.

До дій, що свідчать про визнання боргу чи іншого обов'язку, з урахуванням конкретних обставин справи може належати, зокрема, часткова сплата боржником або з його згоди іншою особою основного боргу та (або) сум санкцій.

При цьому якщо передбачалося виконання зобов'язання частинами або у вигляді періодичних платежів і боржник вчинив дії, що свідчать про визнання лише певної частини (чи періодичного платежу), то такі дії не можуть бути підставою для переривання перебігу позовної давності щодо інших (невизнаних) частин платежу.

Суди повинні дослідити графік погашення кредитної заборгованості й установити, чи не передбачають умови кредитного договору виконання зобов'язання частинами або у вигляді періодичних платежів, і в разі здійснення боржником сплати чергового платежу - чи не свідчить така дія про визнання тільки певної частини боргу. А якщо так - то така сплата не може бути підставою для переривання перебігу позовної давності щодо інших (невизнаних) частин платежу.