12 Листопада, 2019 Новини компанії

Захист лого в мережі Інтернет

Власники бізнесу продовжують запитувати, для чого потрібно реєструвати торговельну марку, якщо у мене онлайн-магазин і все ведеться в Інтернеті?

І Юридична фірма "Блісс" невпинно повторює, що власник ТМ має ширше коло прав і можливостей для захисту свого бренду, особливо в епоху ведення бізнесу в мережі Інтернет.

Розглянемо на прикладі судової справи відомої косметичної компанії Холі Ленд.

ТОВ "Холі Ленд" звернулося до суду як власник торгової марки, зареєстрованої в 35 класі Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), що підтверджується відповідним свідоцтвом України.

Позиція Позивача-власника ТМ: ТОВ "Холі Ленд" було виявлено, що на веб-сторінках інтернет сайту відповідача здійснюється неправомірне використання знаків для товарів і послуг Позивача Позивача без його дозволу під час пропонування товарів для продажу, що підтверджується довідкою з відомостями про власника веб-сайту. Компанія-Позивач вважає такі дії порушенням своїх прав інтелектуальної власності і просить суд заборонити використовувати торгову марку, зареєстровану Позивачем за відповідним свідоцтвом, а також схожі на цей логотип позначення.

Позиція Відповідача: заявлену вимогу не визнав, вважає позов безпідставним, оскільки на головній сторінці його сайту назва бренду компанії Холі Ленд міститься виключно в списку брендів, поширення товарів яких здійснюється відповідачем. У той же час, в наведеному свідоцтві Позивача на ТМ відсутні товари, які б охоплювалися зареєстрованим знаком, а 35-й клас МКТП охоплює саме послуги, а не товари.

Таким чином, відповідач не займається наданням жодної з послуг під знаком позивача, і на своєму сайті не пропонує жодної послуги під знаком позивача. Відповідач самостійно здійснює продаж товарів, в тому числі бренду позивача, які сам і здобуває для подальшого поширення - тому тут інтереси позивача і відповідача, не можуть перетинатися.

Позиція суду: позов ТОВ "Холі Ленд" підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки:

  • Реєстрація по 35 класу Ніццької класифікації свідчить про виключне право на використання ТМ у 35 класі МКТП.
  • Використання знака для товарів і послуг, а саме розміщення зазначеного знака на сайті в цілях реклами, є виключним правом позивача, оскільки зазначені послуги є такими ж або спорідненими (подібними) з послугами ТМ Позивача настільки, що їх можна сплутати.
  • Дії відповідача щодо використання на веб-сторінках інтернет-магазину знака для товарів і послуг Позивача порушують майнові права на об'єкти інтелектуальної власності ТОВ "Холі Ленд", оскільки саме цій компанії належить виключне право на використання знака для товарів і послуг.

Суд прийшов до висновку, що для здійснення іншою особою дій щодо використання ТМ Холі Ленд необхідне отримання відповідного дозволу Позивача, а здійснення такого використання без такого дозволу незаконно і порушує право інтелектуальної власності ТОВ "Холі Ленд".