17 Листопада, 2020 Новини компанії

Реформа патентного законодавства

Нещодавно були внесені вагомі зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Основна мета нововведень Закону — забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи та корисні моделі із правом ЄС. 

Серед основних змін треба виділити наступні:

 1. Звуження кола об’єктів, що підлягають патентуванню.

Об'єктом винаходу може бути «продукт» (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини та тварини тощо) та «процес» (спосіб).

Об’єктом корисної моделі може бути «пристрій» або «процес». 

 1. Розширено перелік об’єктів, на які не поширюється правова охорона:
 • біологічні процеси (клонування та генетичного втручання в людські істоти та людський організм як такий);
 • хірургічні чи терапевтичні способи лікування та діагностики організму людини або тварини;
 • комп’ютерні програми, форма представлення інформації, схеми, правила і методи проведення інтелектуальної, організаційної, зокрема господарської, діяльності тощо.
 1. Подання документів в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.
 2. Надано можливість нерезидентам самостійно вчиняти окремі дії, пов’язані з поданням заявки. Водночас протягом 2 місяців повинно надійти повідомлення про призначення представника – патентного повіреного України, інакше заявка вважатиметься відкликаною. Цей строк може бути продовжений на 2 місяці. 
 3. Третім особам надано широкі можливості перешкоджати державній реєстрації винаходу або корисної моделі шляхом подання мотивованого заперечення проти заявки, клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень, зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони.
 4. Змінено процедуру продовження строку дії патенту на винахід для фармацевтичних (лікарських) засобів — наразі продовження строку дії патенту здійснюється шляхом одержання сертифікату додаткової правової охорони. Одержання такого сертифікату можливе для продукту (активним фармацевтичним інгредієнтом або сукупності активних фармацевтичних інгредієнтів лікарського засобу), введення в обіг якого в Україні потребує дозволу компетентного органу, та його застосування відповідно як лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин.
 5. Внесено до закону повноцінне регулювання норм щодо поділу заявки до моменту одержання рішення за заявкою: за власною ініціативою або у відповідь на пропозицію закладу експертизи.
 6. Визнання недійсними прав або часткова відмова від прав здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів або внесення змін до незалежних пунктів формули.
 7. Визнання прав недійсними в адміністративному порядку Апеляційною палатою можливо для будь-якої особи протягом 9 місяців з дати публікації відомостей про реєстрацію винаходу, а щодо корисних моделей  протягом всього строку чинності прав та після припинення їх чинності.
 8. Зменшено строк «пільги по новизні» з 12 до 6 місяців, тобто на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.