15 Грудня, 2020 Новини компанії
 • Поділитись:

Захист суміжних прав

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» правовому захисту підлягають не тільки авторські, а й суміжні права, до яких належать:

 • виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
 • фонограми, відеограми;
 • передачі (програми) організацій мовлення.

Суб’єктами суміжних прав в даному випадку виступають:

 • виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань;
 • виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;
 • виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;
 • організації мовлення та їх правонаступники.

Виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони суміжних прав, який складається з таких елементів:

 • латинська літера "P", обведена колом;
 • імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права;
 • рік першої публікації фонограми (відеограми).

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання.

Особисті немайнові права виконавців охороняються безстроково.

Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу.

Організації мовлення користуються правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.

Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчуються строки захисту.

 • Поділитись: