15 Вересня, 2020 Новини компанії

Використання торгової марки, що містить назву держави «Україна»

Реєстрація та використання на законних підставах бренду, що містить назву держави «Україна» можливо лише при виконанні певних умов.

При поданні відповідної заявки на реєстрацію заявник повинен додатково сплатити збір в сумі 24 000 гривень за включення до його бренду позначення, що відображує назву держави “Україна”.

Таке відображення може містити офіційну назву держави "Україна", написану літерами української або будь-якої іншої абетки, міжнародний код України "UA", визначений згідно зі Стандартом Міжнародної  організації  із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3 або імітацію офіційної назви держави "Україна", написану літерами української або будь-якої іншої абетки.

Таке позначення назви держави «Україна» може бути включене до знака як елемент, що не охороняється, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або його власника.

В Україні таким органом є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» до знака для товарів і послуг (далі – Комісія).

Така  згода надається Комісією за умови наявності таких факторів:

  1. використання офіційної назви держави "Україна" як елемента знака для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;
  2. товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність;
  3. види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є унікальними, притаманними лише Україні;
  4. заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких передбачається використання знака для товарів і послуг;
  5. заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;
  6. тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.

Для отримання дозволу заявнику потрібно надати докази на підтвердження не менш як двох перелічених факторів.

Такими  доказами можуть бути документи, що підтверджують визнання якості товарів або послуг заявника на національному або міжнародному  рівні  за  результатами  його участі в виставках, конкурсах, конференціях, семінарах (копії дипломів, грамот, нагород тощо); відомості про діяльність заявника в інтересах України, опубліковані в офіційних засобах масової інформації тощо.

За результатами розгляду документів заявника Комісія приймає рішення про надання згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг.

Звертаємо увагу, що заявниками такого позначення можуть бути лише фізичні особи – підприємці або юридичні особи.