Реєстрація штрих-кодів у Дніпрі

1. Оформлення пакету документів для асоційованого членства (вступ в Асоціацію) 2500 грн.

2. Отримання штрих-коду

до 5-ти штрих-кодів

650 грн/шт

З 5-ти до 10 штрих-кодів

500 грн/шт

понад 10-ти штрих-кодів

450 грн/шт

понад 20 штрих-кодів

400 грн/шт

понад 30 штрих-кодів

350 грн/шт

понад 50 штрих-кодів

за домовленністю

 

2. Членські внески в Асоціацію за реєстрацію штрих-кодів

Для фізичних осіб

Вступний членський внесок

50 дол. США

Річний разовий членський внесок

50 дол. США

Періодичні членські внески за реєстрацію штрих-кодів в розрахунку за один штрих-код:

с 1-го по 100-й штрих-код

7 дол. США/шт

понпд 100 штрих-кодів

5 дол. США/шт

понпд 250 штрих-кодів

2 дол. США/шт

 

Для юридичних осіб

 

Вступний членський внесок

Малі підприємства

Великі підприємства

150 дол. США

300 дол. США

Річний разовий членський внесок

100 дол. США

200 дол. США

Періодичні членські внески за реєстрацію штрих-кодів в розрахунку за один штрих-код:

с 1-го по 10-й

 

10 дол. США/шт

20 дол. США/шт

с 11-го по 25-й

15 дол. США/шт

с 26-го по 100-й

10 дол. США/шт

понпде 100 штрих-кодів

5 дол. США/шт

5 дол. США/шт

 

Великі підприємства

Малі підприємства

- суб'єкти господарської діяльності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік

- суб'єкти господарської діяльності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік

перевищує 50 осіб

не перевищує 50 осіб

і обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період

і обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період

перевищує суму, еквівалентну

500 000 євро

не перевищує суму, еквівалентну

500 000 євро

500 000 евро

за середньорічним курсом Національного банку України.

за середньорічним курсом Національного банку України.

Реєстрація торгової марки

Вартість отримання патенту на промисловий зразок