12 March, 2014 Useful articles

Як отримати кредит від нерезидента

Резиденти-позичальники можуть одержувати кредити від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому законодавством.
Резиденти-позичальники одержують та погашають кредити лише в безготівковій формі.