10 Серпня, 2020 Новини компанії

Патентна реформа в Україні

Верховною Радою України прийнято Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства (законопроект №2259, 31.07.2020 направлено на підпис Президенту).

Закон спрямований на забезпечення виконання зобов'язань України в сфері європейської інтеграції (узгодження вимог національного законодавства щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі з правом Європейського Союзу).

Законом запропоновано внести наступні зміни:

  • розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;
  • передбачити можливість подання заявок в електронній формі;
  • надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;
  • уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;
  • розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);
  • передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»)

Також запропоновані механізми, які сприятимуть досягти баланс інтересів між патентною монополією та правом кожної людини на доступність ліків, аби забезпечити населення України доступними ліками та уникнути в подальшому ситуації, за якої в Україні ціни на деякі лікарські засоби в десятки разів перевищують вартість у європейських партнерах.